סדנת פיסוק מקוונת, תש”ף–תשפ”א

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנות פיסוק מקוונות.

במסגרת הסדנה התנסינו בפיסוק טקסט קצר על פי כללי הפיסוק.

בתחילת הסדנה נתבקשו המשתתפים לפסק את הטקסט, ולאחר מכן בדקנו את הפיסוק על פי האפשרויות העולות מן הכללים, שכידוע הם גמישים יותר מכללי התקן האחרים.

מועדי הסדנאות

  • ט’ בסיוון תש”ף (1 ביוני 2020), בשעה 19:00
  • י”ז בסיוון תש”ף (9 ביוני 2020), בשעה 18:00
  • ט’ בתמוז תש”ף (1 ביולי 2020), בשעה 17:00
  • כ’ באב תש”ף (10 באוגוסט 2020), בשעה 19:00
  •  ז’ באלול תש”ף (27 באוגוסט 2020), בשעה 18:00
  • י”ג באלול תש”ף (2 בספטמבר 2020), בשעה 16:00
  • י”ח באלול תש”ף (7 בספטמבר 2020), בשעה 9:00
  • ג’ במרחשוון תשפ”א (21 באוקטובר 2020), בשעה 18:00
  • י’ במרחשוון תשפ”א (28 באוקטובר 2020), בשעה 11:00
  • ט”ו במרחשוון תשפ”א (2 בנובמבר 2020), בשעה 10:00
  • י”ז במרחשוון תשפ”א (4 בנובמבר 2020), בשעה 17:00
  • ז’ בכסלו תשפ”א (23 בנובמבר 2020), בשעה 10:00
  • ט’ בכסלו תשפ”א (25 בנובמבר 2020), בשעה 19:00
  • י”ז בכסלו תשפ”א (3 בדצמבר), בשעה 11:00
  • כ”א בכסלו תשפ”א (7 בדצמבר), בשעה 18:00
  • כ”ג בכסלו תשפ”א (9 בדצמבר), בשעה 17:00
  • כ”ג בטבת תשפ”א (7 בינואר), בשעה 10:00
  • א’ בשבט תשפ”א (14 בינואר), בשעה 18:00
  • כ”ו בשבט תשפ”א, (8 בפברואר 2021), בשעה 10:00
  • י’ באדר תשפ”א, 22 בפברואר 2021, בשעה 17:00
  • י”ח באדר תשפ”א, 2 במארס 2021, בשעה 18:00
  • כ”ה ניסן תשפ”א, 7 באפריל 2021 בשעה 10:00
  • י”ד באייר תשפ”א (26 באפריל), בשעה 18:00
  • י״ב בסיוון תשפ״א (23 במאי), בשעה 11:00
  • כ׳ בסיוון תשפ״א (31 במאי), בשעה 18:00
  • ב’ באב תשפ״א (11 ביולי), בשעה 19:00
  • ד’ באב תשפ״א (13 ביולי), בשעה 11:00

הנחתה את הסדנאות ד”ר אורלי אלבק.