סדנת פיסוק מקוונת, סיוון–אלול תש"ף

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנות פיסוק מקוונות.

במסגרת הסדנה התנסינו בפיסוק טקסט קצר על פי כללי הפיסוק.

בתחילת הסדנה נתבקשו המשתתפים לפסק את הטקסט, ולאחר מכן בדקנו את הפיסוק על פי האפשרויות העולות מן הכללים, שכידוע הם גמישים יותר מכללי התקן האחרים.

מועדי הסדנאות

  • ט' בסיוון תש"ף (1 ביוני 2020), בשעה 19:00
  • י"ז בסיוון תש"ף (9 ביוני 2020), בשעה 18:00
  • ט' בתמוז תש"ף (1 ביולי 2020), בשעה 17:00
  • כ' באב תש"ף (10 באוגוסט 2020), בשעה 19:00
  •  ז' באלול תש"ף (27 באוגוסט 2020), בשעה 18:00
  • י"ג באלול תש"ף (2 בספטמבר 2020), בשעה 16:00
  • י"ח באלול תש"ף (7 בספטמבר 2020), בשעה 9:00

הנחתה את הסדנאות ד"ר אורלי אלבק.