צילום של השביט הנקוד (מין של כוכב ים)

משלפוחיתן ארסי לתג שוטר חדרי