ילדים קוראים בספר והכיתוב: השורה האהובה בעברית

שפה שאנשים אוהבים