לשון חכמים לעצמן

הציבור מוזמן לשלושה ימי כינוס בין־לאומי במחקר לשון חכמים לכבודו של נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר בהגיעו לגבורות.

עשרת מושבי הכינוס: גוני לשון חכמים, עדי נוסח וניבי לשון, ההדרת המשנה, ערכי מילים, תחביר ושיח, דקדוק לשון חכמים, מסורות לשון חכמים, לשונות במגע, שומרונים וקראים, מגילות מדבר יהודה וספרות התלמוד.

הכינוס יהיה בימים שני–רביעי, ט"ו–י"ז בשבט תש"ף,
10–12 בפברואר 2020

הציבור מוזמן, הכניסה חופשית

 

לתוכנית הכינוס

כינוס בין־לאומי במחקר לשון חכמים "לשון חכמים לעצמן" לכבודו של פרופ' משה בר־אשר נשיא האקדמיה ללשון העברית