לשון חכמים לעצמן, שבט תש"ף

כינוס מדעי בין־לאומי

חוקרי לשון, אורחים ומוזמנים רבים השתתפו בשלושת ימי הכינוס הבין־לאומי במחקר לשון חכמים לכבודו של נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר בהגיעו לגבורות.
הכינוס נערך בט"ו–י"ז בשבט תש"ף, 10–12 בפברואר 2020.

עשרת מושבי הכינוס: גוני לשון חכמים, עדי נוסח וניבי לשון, ההדרת המשנה, ערכי מילים, תחביר ושיח, דקדוק לשון חכמים, מסורות לשון חכמים, לשונות במגע, שומרונים וקראים, מגילות מדבר יהודה וספרות התלמוד.

הסרט "משה בר־אשר: דרך חיים"

בסיום הכינוס הוקרן סרט שבו הסופר חיים באר מלווה אל פרופ' בר־אשר בתחנות חייו:

לצפייה בכל מושבי הכינוס: לשון חכמים לעצמן

התוכנית המלאה:

לצפייה בדברי הפתיחה בכינוס

 • אהרן ממן, סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית
 • חיים באר, חבר האקדמיה ללשון העברית
 • סטיב פסברג, ראש המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה

לצפייה במושב הראשון: גוני לשון חכמים

 • יו"ר סטיב פסברג
 • שמא יהודה פרידמן, בית המדרש לרבנים באמריקה (JTS) והאקדמיה • הערות ללשון התוספתא
 • יאן יוסטן, אוניברסיטת אוקספורד והאקדמיה • לשון חכמים בימי בית שני: העדות של תרגום השבעים

לצפייה במושב השני: עדי נוסח וניבי לשון

 • יו"ר דוד רוזנטל
 • אורי מור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב והאקדמיה ללשון העברית • ייחודי תצורה בספרי זוטא
 • עמנואל מסטיי, אוניברסיטת מרטין לותר האלה ויטנברג • כיצד השפיעו הבדלי דיאלקט על פרשנות המקורות הארץ־ישראליים בתלמוד הבבלי
 • יהודית הנשקה, אוניברסיטת חיפה והאקדמיה ללשון העברית • כתב יד קיימברידג' למשנה: מסורת ומסירה

לצפייה במושב השלישי: ההדרת המשנה

 • יו"ר דורון יעקב
 • אורי הולצמן, האקדמיה ללשון העברית • המהדורה למשנה לפי כ"י קאופמן: השלמת הטקסט — שיקולי עריכה
 • יהונתן וורמסר, מכללת אמונה־אפרתה והאוניברסיטה העברית בירושלים • ניקוד מדעי במהדורה עממית? על ההבדלים בין מהדורות משניות קהתי

לצפייה במושב הרביעי: ערכי מילים

 • יו"ר שטפן שורש
 • שולמית אליצור, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה • ממילונם של פייטני ארץ ישראל הקדומים: שני שורשים והרחבותיהם הסמנטיות
 • גבריאל בירנבאום, האקדמיה ללשון העברית • המילה "היגיון" וגלגולי משמעויותיה
 • אריאל שוה, האקדמיה ללשון העברית • "להבין משל ומליצה": על שני לשונות קשים מן המדרש וגלגוליהם

לצפייה במושב החמישי: תחביר ושיח

 • יו"ר אסנת דמרי
 • דורון יעקב, המכללה האקדמית הרצוג והאקדמיה ללשון העברית • חילופי "לתוך" ו"בתוך" בלשון חז"ל
 • רבקה שמש־ריסקין, אוניברסיטת בר־אילן • המשנה לעומת התוספתא: עיוני שיח ותחביר בטיעוני קל וחומר
 • מיכאל ריז'יק, אוניברסיטת בר־אילן והאקדמיה ללשון העברית • דיבור ישיר במשנה

לצפייה במושב השישי: דקדוק לשון חכמים

 • יו"ר יצחק ספיר
 • אלישע קימרון,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב והאקדמיה ללשון העברית • צורת הנסתרת מגזרת ל"א "קראת", "קראתה" (=קראה) בלשון חכמים
 • אלכסיי אליהו יודיצקי, האקדמיה ללשון העברית • צורות מגזרת ל"י ושאלת הגאי מעבר בלשון חכמים

לצפייה במושב השביעי: מסורות לשון חכמים

 • יו"ר יהודית הנשקה
 • אילת קמינצקי,אוניברסיטת תל־אביב • עוד על הזיקה ללשון חכמים במטבע של ברכה
 • יוסף תדגי, המכון הלאומי לשפות ולתרבויות המזרח, פריז INALCO • צורות לשון חכמים בערבית של יהודי המערב
 • אדם בן־נון, מכללת אורות ישראל והאקדמיה ללשון העברית • מסורת תימן של לשון חז"ל בדור האחרון: מתורה שבעל פה לתורה שבכתב

לצפייה במושב השמיני: לשונות במגע

 • יו"ר מירון איזקסון
 • יוחנן ברויאר, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית • תרגומי חצאין בתרגום מארמית לעברית
 • נורית שובל־דודאי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב והאקדמיה ללשון העברית • מעמד היוונית והרומית בארץ ישראל: עדות המילים השאולות
 • שלמה נאה ורוני גולדשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית • סימנא טבא

לצפייה במושב התשיעי: שומרונים וקראים

 • יו"ר יוסף עופר
 • עפרה תירוש־בקר, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית • עוד מפירות חקר המובאות מספרות חז״ל בספרות הקראים
 • שטפן שורש, אוניברסיטת מרטין לותר האלה ויטנברג והאקדמיה ללשון העברית • השימוש בתרגומיו הארמיים והערביים של החומש השומרוני בלקסיקוגרפיה של העברית השומרונית
 • משה פלורנטין, אוניברסיטת תל־אביב והאקדמיה ללשון העברית • האם יש שבח בתורת השומרונים?

לצפייה במושב העשירי: מגילות מדבר יהודה וספרות התלמוד

 • יו"ר משה אידל
 • ורד נעם, אוניברסיטת תל־אביב • לשון חכמים במגילות ים המלח: זיהוי חדש של מונח הלכתי
 • מנחם קיסטר, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית • ערכי מילים מִצפוני מדבר יהודה

לצפייה במושב הסיום: לשון חכמים לעצמן

 • יו"ר שרה יפת
 • חיים כהן, אוניברסיטת תל־אביב והאקדמיה ללשון העברית • "לחם נקודים" לר' יעקב עמדן על מסכת אבות
 • אהרן ממן, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה ללשון העברית • לשון חכמים במילוני ימי הביניים
 • משה בר־אשר • דברים

 

כינוס בין־לאומי במחקר לשון חכמים "לשון חכמים לעצמן" לכבודו של פרופ' משה בר־אשר נשיא האקדמיה ללשון העברית