השתלמות על כללי התעתיק

ביום רביעי ד' באלול תשע"ט (4 בספטמבר 2019) תתקיים באקדמיה ללשון העברית בירושלים השתלמות על כללי התעתיק.

המרצה: ד"ר ברק דן

המחיר: הרצאה אחת וסדנה – 100 ₪, שתי הרצאות וסדנה – 120 ₪

לרישום

התוכנית:

10:00 – 11:30 התעתיק מאותיות לטיניות לעברית

11:45 – 13:15 התעתיק מערבית לעברית

13:30 – 15:00 סדנת תרגול