הוועדה למונחי ארכיונאות

הוועדה למונחי ארכיונאות הוקמה בחודש תמוז תשע"ז (יולי 2017) ביוזמת הנהלת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע וכמה חברים באיגוד. הוועדה מתכנסת בארכיון העיר תל אביב ובארכיון לתולדות פתח תקווה.

הוועדה מבקשת להעמיד רשימת מונחי ארכיונאות עדכנית בעברית, אשר תשמש את אנשי המקצוע ואת הציבור הרחב ואשר תיכלל במילון הרב־לשוני הבין־לאומי של מועצת הארכיונים העליונה (ה־ICA). את הוועדה מלווה צוות מומחים חיצוני של ארכיונאים בכירים, והוועדה מתחשבת בחוות דעת חבריו בעת קביעת המונחים.

לעבודתה של ועדה זו קדמו מילון למונחי ארכיונאות משנת תש"ך (1960), פרי עבודתה של ועדה למונחי ארכיונאות של האקדמיה ללשון העברית, ומילון משנת תשנ"ג (1993) שפרסמה ועדת המינוח של האיגוד הארכיוני לישראל.

בראשית שנת תשפ"ג (שלהי 2022) נשלחה רשימת המונחים שהכינה הוועדה לביקורת חברי האקדמיה ואנשי המקצוע. ההערות נדונו בוועדה, והיא הכינה את הרשימה הסופית לאישור בוועדת המינוח המרכזית.

חברי הוועדה

  • זהר אלופי (יו"ר), בעבר מנהלת ארכיון העיר חיפה ויו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
  • לריסה שניטקינד, מנהלת ארכיון העיר תל אביב יפו
  • גליה דובידזון, מנהלת הארכיון לתולדות פתח תקווה על שם עודד ירקוני
  • נאוה איזין, סגנית לענייני מנהל של יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, בעבר מנהלת הארכיון לחינוך היהודי בארץ ובעולם על שם א' ילין
  • מטעם האקדמיה ללשון העברית: ד"ר אריה אולמן
  • מרכזת הוועדה: נילי גור אריה.