איור תרופות בקופסה עם כיתוב "סוֹדְרַן תְּרוּפוֹת"

סוֹדְרַן תְּרוּפוֹת

סודרן תרופות הוא קופסה אישית לתרופות המחולקות לתאים לפי שעות, ימים וכדומה.

המילה סודרן חודשה לראשונה ברשימת מונחים בארכיונאות בסדרת מונחים דומים בצורתם לסוגי תיקים משרדיים:

  • סוֹדְרָן – תיק משרדי המחולק למדורים לפי אותיות או מספרים.
  • חוֹבְקָן – תיק פשוט החובק את הניירות בלי להדקם
  • כּוֹרְכָן – תיק שבו הניירות מושחלים ומהודקים ברצועות מתכת
  • עוֹטְפָן – תיק מכריכת קרטון העוטף את הניירות מארבעה צדדים
  • עוֹקְדָן – תיק בעל קַשתות מתכת שהניירות מושחלים בהן (קלסר, כיום רווח אוגדן).