צילום מגנטים למקרר עם מילים בעברית

מגנטים – "אפשר גם בעברית"

דף הדבקה למקרר ובו "רשימת קניות" – שמונה מוצרים בשמותיהם הלועזיים ושמונה כרטיסים מגנטיים הנושאים את החלופות העבריות שלהם.

המשימה – להצמיד כל מגנט למוצר המתאים ברשימה.

לרכישה