צילום של גיליונות לשוננו והכיתוב מינוי שנתי

מינוי שנתי לכתב העת לשוננו

אנו מציעים לכם לרכוש מינוי לכתב העת לשוננו – רבעון מדעי בחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לשוננו הוא כתב העת המדעי החשוב ביותר בתחום חקר הלשון העברית לכל תקופותיה – למן לשון המקרא ועד לעברית בת ימינו, ומתפרסמים בו מאמרים של מיטב חוקרי העברית והלשונות הסמוכות אליה.

מחיר מינוי לארבע החוברות של שנת תשע"ח הוא 96 ₪ בלבד.

אפשר לרכוש את המינוי גם בטלפון: 02-6493512

תוכן העניינים של חוברת ראשונה ושנייה (אדר התשע"ח)

לרכישה