גיליונות "העברית" מונחים על מדף

מינוי שנתי לכתב העת העברית

כתב העת מיועד לציבור העברי המשכיל בכללו – מורים, סטודנטים, תלמידי  בית הספר התיכון וכל מי שעניין לו בתרבות ובשפה העברית. את הציבור הזה מבקש הרבעון להטעים ענייני לשון מגוונים באופן קריא, מהנה ומושך.

המאמרים המתפרסמים ב"העברית" עוסקים בכל תחומי הלשון על רבדיה ומשלביה השונים: הלשון העברית בת ימינו (ובכלל זה לשון העיתונות, לשון הדיבור והסלנג), הלשון העברית בתקופת התחייה, לשון המקרא ולשון חכמים והלשון העברית במגעיה עם לשונות אחרות.

מחיר מינוי שנתי לארבע החוברות הוא 72 ₪ בלבד.

 

לפרטים נוספים ולרכישת מינוי לשנת תשע"ח

 

אפשר לרכוש את המינוי גם בטלפון: 02-6493512