השתלמויות וסיורים

האקדמיה היא בית לכל אוהבי העברית. אנו מארחים מדי שנה אלפי מבקרים ומשתתפים בהשתלמויות וסיורים בבית האקדמיה ללשון עברית בגבעת רם בירושלים.

מערך ההשתלמויות מציע השתלמויות בנושאים מגוונים למוסדות וליחידים, בייחוד עריכת לשון, כתיבה מנהלית ולשון המשפט. המרצים הם ממיטב החוקרים והעוסקים הלכה למעשה בקביעת התקן בעברית. השתלמויות בנות יום אחד או רבות מפגשים.

האקדמיה ללשון העברית מזמינה קבוצות לביקור בבית האקדמיה. בביקור הרצאות העשרה וסיור בחדר אליעזר בן־יהודה. מועד הביקור ונושאי ההרצאות ייקבעו בתיאום מראש.

השתלמויות למוסדות וליחידים בבית האקדמיה

ביקור בבית האקדמיה

חדר אליעזר בן־יהודה