שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, חורף תשע"ח

השתלמות למשפטני משרד האנרגייה והתשתיות

ההשתלמות נערכה בשישה מפגשים בחורף תשע"ח.

התוכנית 

תאריך מרצה נושא
יום ד, 22 בנובמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

 

 

המשפט התקשורתי והצפוי

הפסקה

המשפט התקשורתי והצפוי

הפסקת צוהריים

נושאים בניסוח: סוגי צירופים

הפסקה

תרגול

יום ב, 27 בנובמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר ברק דן

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

נושאים בדקדוק הצורות (א)

הפסקה

גלגולי ביטויים

הפסקת צוהריים

נושאים בניסוח: סוגי משפטים

הפסקה

תרגול

יום ד, 6 בדצמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר ברק דן

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

נושאים בדקדוק הצורות (ב)

הפסקה

כללי הכתיב חסר הניקוד

הפסקת צוהריים

סדנת ניסוח

הפסקה

תרגול

יום ב, 11 בדצמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

ד"ר אורלי אלבק

 

נושאים בניסוח: נושאים שונים

הפסקה

סדנת ניסוח

הפסקת צוהריים

השפעת הלעז

הפסקה

עריכת הטקסט השלם

יום ב, 25 בדצמבר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00– 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

ד"ר גבריאל בירנבאום

 

ד"ר אורלי אלבק

 

כללי הפיסוק

הפסקה

דרכים למניעת דו-משמעות

הפסקת צוהריים

עברית נכונה – האם היא קיימת?

הפסקה

תרגול

יום ד, 3 בינואר

8:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45– 13:30

 

ד"ר אורלי אלבק

 

 

 

 

 

היכרות עם אתרי האקדמיה

הפסקה

סדנת ניסוח מסכמת

הפסקת צוהריים

סדנת שו"ת