זכר או נקבה?

מה המין הדקדוקי של המילה – זכר או נקבה?

לכל הפתרונות