שיפור הטקסט המשפטי, תשע"ז

השתלמות תעודה

ההשתלמות נועדה למשפטנים המבקשים לשפר את הניסוח בכתב ובעל פה. בהשתלמות נלמדו פרקים בתחביר, בדקדוק הצורות וגם פרקי העשרה. ההשתלמות.

ההשתלמות זיכתה את משתתפיה בגמול השתלמות של 40 שעות.

תוכנית ההשתלמות

שם ההרצאה שם המרצה
28.11.16
16:30–18:00
הרצאה: עברית נכונה – האם היא קיימת?

הכוונת לשון או התפתחות טבעית של הלשון

ד"ר גבריאל בירנבאום
28.11.16
18:15–19:45
הרצאה: מדוד המלך עד עמוס עוז- על תולדות הלשון העברית
5.12.16
16:30–18:00
הרצאה: מבנה הטקסט התקשורתי,  הבהיר והקולח ד"ר אורלי אלבק
5.12.16
18:15–19:45
12.12.16
16:30–18:00
הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בתחביר – סוגי משפטים (מורכבים, מאוחים ושמניים), סוגי צירופים (סמיכות, צמידות ועוד), דרכי השעבוד והאיחוי, מילות יחס ומילות קישור ד"ר אורלי אלבק
12.12.16
18:15–19:45
19.12.16
16:30–18:00
הרצאה ותרגיל: כללי הפיסוק ד"ר אורלי אלבק
19.12.16
18:15-19:45
2.1.17
16:30–18:00
הרצאה ותרגיל: שם המספר ד"ר גבריאל בירנבאום
2.1.17
18:15–19:45
הרצאה ותרגיל: אותיות השימוש
9.1.17
16:30–18:00
הרצאה ותרגיל: סוגיות נבחרות בדקדוק הפועל ושם העצם ד"ר גבריאל בירנבאום
9.1.17
18:15–19:45
16.1.17
16:30–18:00
הרצאה ותרגיל: השימוש בניבים ופתגמים בעברית של ימינו ד"ר גבריאל בירנבאום
16.1.17
18:15–19:45
הרצאה: שאילות גלויות וסמויות בעברית של ימינו – על השפעת הלעז
23.1.17
16:30–18:00
הרצאה ותרגיל: כללי הכתיב חסר הניקוד ד"ר אורלי אלבק
23.1.17
18:15–19:45
30.1.17
16:30–18:00
סדנת ניסוח (א) – עריכת הטקסט המשפטי השלם ד"ר ברק דן
30.1.17
18:15–19:45
6.2.17
16:30–18:00
סדנת ניסוח (ב) – עריכת הטקסט המשפטי השלם ד"ר ברק דן
6.2.17
18:15–19:45

ריכוז אקדמי: ד"ר אורלי אלבק, hishtalmuyot@hebrew-academy.org.il