הפרס על שם עוזי רמון לעובדי מחקר מצטיינים לשנת תשע"ז

בכ"ו בכסלו תשע"ז (26 בדצמבר 2016) התקיים בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים מעמד הענקת הפרס על שם עוזי רמון לעובדי מחקר מצטיינים בהשתתפות מירה רמון, בני משפחתה ואורחיה, חברי האקדמיה ועובדיה ובני משפחה של חתני הפרס. פרס עוזי רמון לשנת תשע"ז הוענק לשני חוקרים ממפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה: ד"ר אמיר געש מן המדור לספרות הגאונים וד"ר דורון יעקב מן המדור לספרות ימי הביניים.

סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופ' אהרן ממן ייחד את דברי הפתיחה לסיפור חייו של עוזי רמון ולאהבתו לעברית, והודה לגב' מירה רמון על תרומתה החשובה לאקדמיה. שני הזוכים בפרס נשאו הרצאות שנתנו טעימה מעבודתם המדעית במפעל המילון ההיסטורי: ד"ר אמיר געש דיבר על "בחינה מחדש של ספר תשובות דונש הלוי בן לברט על רבי סעדיה גאון". ד"ר דורון יעקב דיבר על "רש"י ורמב"ם: מזרח ומערב בלשון ימי הביניים". הנחתה את המעמד תמר קציר מן המזכירות המדעית של האקדמיה. המעמד נפתח בשירתם ונגינתם של האחים כלטוב ויזהר פלורסהיים.

***

הפרס לעובדי מחקר מצטיינים באקדמיה על שם עוזי רמון מוענק לחוקר או לחוקרת מצטיינים מקרב עובדי האקדמיה ללשון העברית על הצטיינות בעבודתם באקדמיה. מטרות הפרס לציין את פועלם המחקרי של עובדי המחקר ולעודד ולטפח את רוח המחקר ואת המצוינות בין כותלי האקדמיה. הוא מוענק לעובדים מדעיים במפעל המילון ההיסטורי ובמזכירות המדעית.

עוזי רמון זיכרונו לברכה, בן קיבוץ מזרע, לחם במלחמת ששת הימים כמפקד יחידת טנקים במבואות יריחו. הוא נפל ביום כ"ח באייר תשכ"ז (7 ביוני 1967) והניח במותו הורים, רעיה, בן ובת, אח ואחיינים. עוזי אהב כל מילה בשפה העברית. את מילותיו נהג לפאר בציורים ובקצב פנימי. על כן בחרה משפחתו להנציחו באמצעות מפעלי המחקר של האקדמיה ללשון העברית.