רשימת הרצאות להרכבת תוכנית

הרצאות בעריכת לשון

 • מבנה המשפט התקשורתי, הבהיר והקולח
 • שיקולים תחביריים בניסוח
 • הניסוח החד־משמעי
 • סוגיות נבחרות בתחביר: סוגי משפטים וצירופים, מילות יחס וקישור, דרכי השלילה, שימוש במילות יחס, סביל ופעיל
 • סדר המילים במשפט
 • סוגיות דקדוקיות: משקלי השם, בעיות בהגיית הפועל, מספרים, הגיית מילות יחס
 • כללי הפיסוק
 • כללי הכתיב חסר הניקוד
 • כללי התעתיק המוקל
 • לשון כמערכת תקשורת, הלימות וקבילות, התקן העברי, משלבים

 הרצאות מעשירות

 • הרחבת אוצר המילים בעברית לדורותיה
 • דרכי האקדמיה בחידוש מילים: על תהליך חידוש המונחים והשיקולים בבחירתם
 • חידושי מילים של יחיאל מיכל פינס ודוד ילין
 • המינוח בין הלכה למעשה
 • עברית נכונה – האם היא קיימת? גישות שונות לקביעת תקן בלשון
 • פעיל וסביל בלשון המקורות ובלשון ימינו
 • תשובות מן הפרט אל הכלל – על מאגר התשובות באתר האקדמיה
 • כתיבה עיונית על פי מקורות מידע
 • האם נוכל לשוחח עם דוד המלך בענייני דיומא? סקירה משווה של לשון המקרא לסוגותיה עם לשון ימינו
 • לשון המקרא – קריאה בין השיטין
 • שינויים בלשון ימינו בהשוואה לשינויים בלשוננו העתיקה
 • לשון היוצרים העבריים בעת החדשה
 • לוחמי חירות הלשון העברית והישגיהם: סקירה היסטורית על ניסיונות ההחייאה של הלשון העברית בדיבור ובכתיבה, לפני אליעזר בן־יהודה ולאחריו.
 • על מילונות היסטורית ומילונות ההווה: ההבדלים שבין מילון היסטורי למילון המתאר לשון של תקופה או לשון בתחום מסוים
 • ההשפעה הגלויה וההשפעה הסמויה של הלעז
 • דרכים בעיבוד מידע: איך מעבדים חומר עיוני?
 • מטבעות לשון: על דרכי ההצטרפות, על קשרים בין המילים ועל שינויי המשמעים בעקבות צירוף מילים
 • פתגמים ומקבילותיהם בלשונות העולם: שימושים בפתגמי עם שנשתרשו במילון העברי ובדיבור העברי
 • תחביר עברי הלכה ומעשה
 • גישות תאורטיות לניתוח המשפט והטקסט: מן הדקדוק היוצר של נועם חומסקי ועד תחביר השיח
 • ניתוח תחבירי באמצעות עץ גזירה
 • לשונות במגע: העברית והערבית מימי הביניים ועד לתקופתנו
 • העברית במגע עם לשונות אחרות – עיונים בתצורה ובתחביר
 • הלשון הארמית והלשון העברית: יחסי גבירה ושפחה: כיצד משרתת הארמית את העברית וכיצד היא מסייעת לדובר הישראלי בהתבטאותו או בכתיבתו?
 • מי כתב את פירוש רש"י? על גלגולי הנוסח של פירוש רש"י לתורה
 • מונחי ממשל והנהגה וגלגולי משמעותיהם
 • מאפייני הניסוח המשפטי