השתלמות לשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי

לשון המשפט – השתלמות לשיפור הניסוח בכתב ובעל פה

ההשתלמות מקנה כלים לניסוח בהיר ותקין של הטקסט המשפטי: חוזים, כתבי טענות, פסקי דין. בהשתלמות פרקי תחביר וניסוח, פרקי דקדוק והגייה, סדנות ניסוח ופרקי העשרה.

דוגמה לתוכנית השתלמות בת 40 שעות אקדמיות – 10 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כל אחד (אפשר להתאים את פרקי ההשתלמות לפי רצון המזמין)

מפגש 1 מבנה המשפט התקשורתי והבהיר – הרצאה ודוגמות על פי מבחר טקסטים משפטיים
סוגיות נבחרות בתחביר: סוגי משפטים, סוגי צירופים, דרכי השעבוד והאיחוי, מילות יחס ומילות קישור
מפגש 2 כללי הפיסוק
מפגש 3 סוגיות נבחרות בתחביר: סדר המילים, דרכי השלילה, פעיל וסביל, משפטים שמניים
מפגש 4 סדנה א – ניסוח הטקסט המשפטי
מפגש 5 כללי הכתיב חסר הניקוד
מפגש 6 עקרונות הדקדוק העברי
שם המספר
מפגש 7 ענייני טעם, המין הדקדוקי, הגיית מילות יחס
בעיות בהגיית הפועל
מפגש 8 משקלי השם
גלגולי ביטויים עבריים וארמיים
מפגש 9 סדנה ב – בהירות ותקינות בכתיבה משפטית
מפגש 10 השפעת הלעז
עברית נכונה – האם היא קיימת?

דוגמה לתיקוני ניסוח:

מקור

כפי שיובהר בהרחבה במסגרת תובענה זו, תלונות אלו כנגד הנתבעים – תלונות ו/או עלילות שווא המה מעיקרן, אשר התבררו כשקריות מהיסוד ונסגרו במשטרת ישראל (חלקן מחמת חוסר אשמה !!!) אך לא לפני ששמם הטוב של התובעים כבר הוכפש ו/או הוכתם בהאשמות שווא המציגות אותם באור שלילי, כאנשים אלימים ו/או מסוכנים כלפי הנתבעת וחמור מכך, כלפי X – בנם המשותף הקטין של הנתבעת והתובע 1.

תיקון

בתובענה זו יובהר כי התלונות שהוגשו נגד הנתבעים הן תלונות שווא. התלונות התבררו במשטרת ישראל ונמצאו חסרות יסוד. אלא ששמם הטוב של הנתבעים כבר הוכתם – הם הוצגו אנשים אלימים המסכנים את הנתבעת ואף את בנה הקטין המשותף לה ולתובע מספר 1.