השתלמות לשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי

לשון המשפט – השתלמות לשיפור הניסוח בכתב ובעל פה

ההשתלמות מקנה כלים לניסוח בהיר ותקין של הטקסט המשפטי: חוזים, כתבי טענות, פסקי דין. בהשתלמות פרקי תחביר וניסוח, פרקי דקדוק והגייה, סדנות ניסוח ופרקי העשרה.

דוגמה לתכנית השתלמות בת 40 שעות אקדמיות – 10 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כל אחד (אפשר להתאים את פרקי ההשתלמות לפי רצון המזמין)

מפגש 1 מבנה המשפט התקשורתי והבהיר – הרצאה ודוגמות על פי מבחר טקסטים משפטיים
סוגיות נבחרות בתחביר: סוגי משפטים, סוגי צירופים, דרכי השעבוד והאיחוי, מילות יחס ומילות קישור
מפגש 2 כללי הפיסוק
מפגש 3 סוגיות נבחרות בתחביר: סדר המילים, דרכי השלילה, פעיל וסביל, משפטים שמניים
מפגש 4 סדנה א – ניסוח הטקסט המשפטי
מפגש 5 כללי הכתיב חסר הניקוד
מפגש 6 עקרונות הדקדוק העברי
שם המספר
מפגש 7 ענייני טעם, המין הדקדוקי, הגיית מילות יחס
בעיות בהגיית הפועל
מפגש 8 משקלי השם
גלגולי ביטויים עבריים וארמיים
מפגש 9 סדנה ב – בהירות ותקינות בכתיבה משפטית
מפגש 10 השפעת הלעז
עברית נכונה – האם היא קיימת?

דוגמאות לתיקוני ניסוח:

מקור:

כפי שיובהר בהרחבה במסגרת תובענה זו, תלונות אלו כנגד הנתבעים – תלונות ו/או עלילות שווא המה מעיקרן, אשר התבררו כשקריות מהיסוד ונסגרו במשטרת ישראל (חלקן מחמת חוסר אשמה !!!) אך לא לפני ששמם הטוב של התובעים כבר הוכפש ו/או הוכתם בהאשמות שווא המציגות אותם באור שלילי, כאנשים אלימים ו/או מסוכנים כלפי הנתבעת וחמור מכך, כלפי X – בנם המשותף הקטין של הנתבעת והתובע 1.

תיקון:

בתובענה זו יובהר כי התלונות שהוגשו נגד הנתבעים הן תלונות שווא. התלונות התבררו במשטרת ישראל ונמצאו חסרות יסוד. אלא ששמם הטוב של הנתבעים כבר הוכתם – הם הוצגו אנשים אלימים המסכנים את הנתבעת ואף את בנה הקטין המשותף לה ולתובע מספר 1.