אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

'מעורר שאלות', 'מצריך בדיקה'

למשל: שתיקתו הלא אופיינית בעניין אומרת דרשני.

דורשני
הביטוי "אומר דורשני" עולה לראשונה בחיבורים מדרשיים מאוחרים יחסית (תנחומא ופסיקתא רבתי), והוא מוכר מלשונם של פרשני ימי הביניים כגון רש"י. אצל רמב"ן ואחרים יש שהוא נאמר על פסוק קשה גם כאשר ההסבר הניתן לו איננו על דרך הדרש, ובימינו "אומר דורשני" כבר אינו נאמר רק על פסוקים כי אם על כל דבר המעורר חשד או תמיהה.