צילום של בוטקה (עמדת שמירה)

בודקה (בוטקה)

תשע"ה, 2015

הוועדה למילים בשימוש כללי פנתה אל הציבור בבקשה לסייע במציאת חלופה עברית למילה ‘בודקה’ במשמעות מבנה שמירה.
מקור המילה ‘בודקה’ בלשונות הסלביות (רוסית, פולנית, אוקראינית). המילה נכנסה גם אל היידיש (‘בודקע’), ונראה שממנה התגלגלה אל העברית. ביידיש משמעה מלונה או סוכה, ובכלל זה סוכת משמר, ובלשונות האחרות יש לה משמעויות קרובות נוספות, ובהן בקתה וקיוסק.

ההצעות שעלו בוועדה:

  • שׁוֹמֵרָה – המילה מתועדת בספרות חז”ל במשמעות סוכת שומר בכרם וכדומה. מילון אבן־שושן מייחס למילה גם את המשמע ‘תא של זקיף או של נוטר’ (בעברית החדשה).
  • בּודֵקָה (או בּוֹדְקָה) – מן השורש בד”ק בתבנית המילה שׁוֹמֵרָה ובזיקה לצליל למילה הלועזית.
  • בִּיתַן שְׁמִירָה – צירוף זה משמש במידת־מה במשמעות זו, למשל בוויקיפדיה.
  • בִּיתַן שַׁעַר – על פי הצירוף ‘בית שער’ שבמשנה (סוטה ח, ג) – חדר או תא לשומר בשער החצר.

הגולשים הוזמנו להצביע להצעה הנראית להם ביותר ואף להציע הצעות משלהם. בהצעות שנתקבלו: בִּיתָנִית, בִּקְתָּן, נוֹטְרִית, שְׁמַרְתָּא, בִּיתַן סַף.

בדיון בוועדה הוחלט להמליץ על המילה שׁוֹמֵרָה. המלצת הוועדה הועברה למליאת האקדמיה. בניסן תשע”ו (אפריל 2016) אושרה הצעת הוועדה.