פומפה

תשע"ה, 2014

הוועדה למילים בשימוש כללי דנה במציאת שם עברי לפותח הסתימות הידני המכונה ‘פומפה’ (‘משאבה’ באיטלקית, פולנית ועוד).

הגולשים התבקשו להצביע לחלופה הנראית להם ביותר, וכן להציע הצעות משלהם.

ההצעות שעמדו להצבעה: אֲבִיקָן (אֲבִיק הוא הפתח בכיור או באמבט שדרכו יורדים המים לביוב), פַּמְפַּם (מילה המדמה את קול שחרור הסתימה, בהשראת השם הלועזי), פַּמְפֶּמֶת (כמו פַּמְפַּם – בשימור המין הדקדוקי של המילה), שׁוֹאֲבִית (מעין משאבה קטנה).

מן ההצעות שהתקבלו: מַשְׁאֵב, מַשְׁאֶבֶת, שׁוֹאֲבָן, שׁוֹאֲבִיק, בֻּכְנִית, חוֹלֵץ לַחַץ, חוֹלְצָן, מַחְלֶצֶת, שַׁרְבִּיב, פּוֹתְחַן סְתִימוֹת, מַשְׁלֵף, שַׁחְרָר, שַׁחְרֶרֶת, שַׁחְרָרִית.

מן הסקר עלתה בבירור העדפה למילה פַּמְפֶּמֶת.

בוועדה למילים בשימוש כללי עלו כמה נימוקים בעד המילה: היא מזכירה בצליליה את קול שחרור הסתימה ואת המילה הלועזית ומשמרת את המין הדקדוקי של המילה ‘פומפה’. פַּמְפֶּמֶת אף מתקשרת למילה ‘פּוּם’ – הצורה הארמית של ‘פֶּה’ (מכאן למשל פּוּמִית), ואכן היא פותחת את פי הכיור או האמבט.

המילה פַּמְפֶּמֶת אושרה בישיבה 338 של מליאת האקדמיה בכסלו תשע”ה (דצמבר 2014).