"וְסִימָנָךְ" – סימנים בלשון העברית

מאת: יגאל ינאי

לשוננו לעם, כרך מב, חוברת ד (תשנ"א), עמ' 142–145

לקראת המאמר

מילים המבוססות על נוטריקון הבא כדי להקל על הזיכרון אינן תופעה חדשה. הסימנים הראשונים הידועים הם מתקופת התנאים. דצ"ך עד"ש באח"ב הוא הסימן שנתן רבי יהודה במכות מצרים (דם, צפרדע, כינים, ערוב…) כמפורש בהגדה של פסח.