צילום משנת תר"ת של שמות ימות השבוע

מלחמת שִׁמְשׁוֹם בחוֹלְיוֹם

מאת: שושנה בהט

לשוננו לעם מב, ה (תשנ"א), עמ' 189–190

לקריאת המאמר

בתוך שאר המילים האבודות שהוצעו לשימוש ולא הגיעו אפילו לחיי שעה, נמצאות שתי רשימות מילים של פרופ' יוסף קלוזנר ושל קדיש סילמן. שתיהן התפרסמו בכרך הראשון של לשוננו בשנת תרפ"ט (ראו בתמונה).
הן קלוזנר הן סילמן ביקשו לעשות כמעשיהם של עמי המערב באירופה בשינוי צורה ולקרוא שמות עבריים לימות השבוע.