פעולות עבריות: דימות, מיטוב, שיחוח, מעמת

דִּמּוּת (imaging)

בלי ניקוד: דימות.
המילה דימות מציינת פעולה שבה מפיקים דְּמוּת באמצעים אקוסטיים, אלקטרוניים ועוד. פעולה זו מקובלת מאוד באבחנה רפואית: מכשיר הגלים העל־שמעיים (ultra-sound) מְדַמֵּת את תנוחת העובר ברחם; הטומוגרפיה הממוחשבת (CT) יוצרת דימות תלת־ממדי של חלקי גוף באמצעות קרני רנטגן; המכשיר המכונה MRI מְדַמֵּת איברים פנימיים באמצעות תהודה מגנטית. גם פעולתם של אמצעים לראיית לילה המבוססים על חום נקראת דימות.
יש להבחין בין הַדְמָיָה – החלופה העברית לסימולציה – ובין דימות. השם הנכון למכון במרכז רפואי שבו נעשים אבחונים באמצעות רנטגן, CT וכדומה הוא 'מכון דימות' ולא 'מכון הדמיה'.

מִטּוּב (אופטימיזציה)

מיטוב הוא פעולה שנועדה להביא דבר למצבו המיטבי. כך למשל המונח 'מיטוב למנועי חיפוש' (search-engine optimization, SEO) פירושו: התאמת דף מרשתת או אתר כך שייסרק בצורה הטובה ביותר על ידי מנועי החיפוש, ויופיע במקום גבוה בתוצאות החיפוש לגולש.
שם הפעולה מִטּוּב והפועל לְמַטֵּב נגזרו משם התואר מֵיטָבִי (אופטימלי). בדומה לכך מִזְעוּר (מינימיזציה) ולְמַזְעֵר נגזרו משם התואר מִזְעָרִי (מינימלי); מֵרוּב (מקסימיזציה) ולמָרֵב נגזרו משם התואר מְרַבִּי (מקסימלי).
המונחים מיטוב, מירוב ומזעור נקבעו במילון המתמטיקה משנת תשמ"ה (1985).

שִׂיחוּחַ (צ'ט, צ'אט)

שיחוחשיחוח שיחוח הוא מעין שיחה שנעשית על ידי החלפת מסרים כתובים בין גולשים במרשתת.
שם הפעולה שיחוח נגזר מן הפועל שׂוֹחֵחַ, כפי שאיתות נגזר מן אוֹתֵת ושיטוט נגזר מן שׁוֹטֵט. שם הפעולה הרגיל הוא שיחה, ועל פי צורתו הוא קשור לפועל שָׂח (בניין קל, למשל במשפט "מה אתה שח?"). היחס בין שם הפעולה שיחה לפועל שָׂח דומה ליחס בין שִׁיבָה לשָׁב ובין רִיצָה לרָץ.
המונח שיחוח כלול במונחי טכנולוגיית המידע, והוא אושר במליאת האקדמיה בשנת תשס"ד (2004).

מַעֲמָת (דיבייט)

מעמת הוא תחרות מאורגנת של ויכוחים במוסדות חינוך וכדומה שמטרתה לפתח מיומנויות של רטוריקה. את המשתתפים במעמת אפשר לכנות 'מתעמתים'.
המילה מַעֲמָת נוצרה בזיקה למילה 'עימות', שאחד משימושיה הוא ויכוח מונחה בין מועמדים המשודר בטלוויזיה לפני בחירות. המילה עִמּוּת והפעלים עִמֵּת והִתְעַמֵּת נוצרו בעברית החדשה ממילת היחס המקראית לְעֻמַּת שפירושה 'מול', 'כנגד'.
את המילה מעמת הציעה הוועדה למילים בשימוש כללי, והיא אושרה במליאת האקדמיה בשנת תשע"ב (2012).