תשבץ מטבעות לשון – ב

התשובות לכל ההגדרות הן מטבעות לשון. הקלידו את התשובה, ואם היא נכונה היא תיצבע בירוק.
שימו לב: אין לכתוב אותיות סופיות.
אם תפתרו נכונה, תגלו ב־2 אנכי מטבע לשון שהוראתו 'שפע רב'.

גרסה להדפסה

לכל הפתרונות