אליפות
העברית

אליפות העברית

מוכנים לאתגר?

בכל משחק מוגרלות 20 שאלות • זמן המענה המרבי לכל שאלה: 30 שניות
דירוג המנצחים באליפות נקבע על פי הניקוד המצטבר בכל המשחקים

בכל משחק מוגרלות 20 שאלות
• • •
זמן המענה המרבי לכל שאלה: 30 שניות
• • •
דירוג המנצחים באליפות נקבע על פי הניקוד המצטבר בכל המשחקים