מאמרים מאת שמא יהודה פרידמן

מאמרים

הריבוי "עולמים" / "עולמות"

בלשון חז"ל אנו מוצאים שתי צורות רבים של המילה 'עולם': 'עולמים' ו'עולמות'. המאמר מתחקה על החוקיות בשימוש שתי הצורות ובוחן אם מדובר בבידול משמעות או בהתניה תחבירית. מאמר זה הוא פרק מספרו של פרופ' פרידמן מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית, ששערו הראשון "תעלומות עולם" יוחד למשמעויותיה של המילה 'עולם' וגלגוליה הרבים.