מאמרים מאת שולמית אליצור

חוזרים לבית הספר (1 בספטמבר)

"טוב מכסף קניין דעת": על תרגילי כתיבה חינוכיים ושקולים מימי הביניים

במאמר זה מוצגים שלושה משפטים שהתגלו בכתבי יד מן הגניזה הקהירית. בכל אחד מהם עשרים ושתיים אותיות הא"ב וחמש אותיות מנצפ"ך. האם שימשו פסוקים אלו לתלמידי בית הספר לשם לימוד הא"ב?

מאמרים

יהלום בספיר: מאבני החן שבדיוואן הנגיד

המאמר הוא נוסח כתוב של הרצאה שנישאה בערב לכבוד הספר "דיוואן שמואל הנגיד – קודקס מן הגניזה" מאת יהונתן ורדי ומיכאל רנד. הכותבת קושרת בין שיר היין של הנגיד "יָהֲלוֹם בְּסַפִּיר" ובין הדימוי הזוהר והצח כיהלום…
המשך קריאה >>