מאמרים מאת נתן אפרתי

מאמרים

אגודת המורים והתפתחות הדיבור העברי, תרס"ג–תרע"ד (1903–1914)

הפרק "אגודת המורים והתפתחות הדיבור העברי, תרס"ג–תרע"ד" מתוך ספרו של ד"ר אפרתי "מלשון יחידים ללשון אומה", מתאר את התארגנותם של המורים שלימדו בעברית ואת תרומתם המכרעת להתפתחות הדיבור העברי בארץ ישראל בארץ בראשית המאה העשרים. לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ב מובאים חלקים מתוך הפרק.

יום ירושלים

ירושלים היהודית בראשית השלטון הבריטי: שמות עבריים לרחובות ירושלים

בתקופת השלטון הבריטי האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה ניכרת במספרה, ואוסישקין חתר לעגן את מעמדה ולזכות בהכרת השלטונות החדשים. ועדת השמות לרחובות ירושלים, שהוקמה בהוראת הרברט סמואל, הנציב הבריטי הראשון, הייתה יחידה בסוגה, ובה פעלו בצוותא נציגי שלושת מגזרי האוכלוסייה בירושלים: יהודים, נוצרים ומוסלמים.