מאמרים מאת נפתלי הרץ טור־סיני

מאמרים

פרקי לשון לעם – מילים שאולות בלשוננו

"פרקי לשון לעם" מאת נפתלי הרץ טורטשינר (טור־סיני) נתפרסמו בהמשכים בכתב העת לשוננו בשנת תרצ"ז (1936–1937) על פי הרצאות ברדיו. בפרקים המובאים כאן נכללים גם הסברים לשמות החודשים תשרי ומרחשוון.