מאמרים מאת אוהד אבודרהם

מאמרים

שלוש קערות מנדאיות מאוסף יוסף מתתיהו

הלשון המנדאית היא ניב ארמי. אנו לומדים עליה בעיקר מן הספרות הקלסית של הקהילה וגם מהשבּעות שנכתבו על קערות חרס ומקמעות. במאמר זה מתוארות שלוש קערות השבעה קדומות, והעיון בהן מלמד על חשיבותם של המקורות…
המשך קריאה >>