סוגיות בעברית

כאן תמצאו דיונים קצרים בסוגיות מגוונות בלשוננו – חלקם מבוססים על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים וחלקם נכתבו במיוחד למדור זה.

עורכת המדור: תמר קציר

שם המספר – רקע להחלטות האקדמיה

שמות פרטיים – כתיב מלא או חסר?

שנה וחצי, שעה ורבע – יחיד או רבים?

שני נסמכים לסומך אחד

תאריך בחודש

תפקיד או תואר של אישה

תת־ועדה, דו־משמעי – על תחיליות וסופיות