סוגיות בעברית

כאן תמצאו דיונים קצרים בסוגיות מגוונות בלשוננו – חלקם מבוססים על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים וחלקם נכתבו במיוחד למדור זה.

עורכת המדור: תמר קציר

אותיות מנצפ"ך

אי־הבנה, תת־קבוצה – זכר או נקבה?

איך מפסקים רשימות?

איך פונים לקבוצה שרובה נשים

בארבע עיניים – זוגי בתפקיד ריבוי

בּוֹאִי כַלָּה או בּוֹאִי כַּלָּה – על ריפוי בגדכפ"ת בראש מילה

בינלאומי ויומיומי או בין־לאומי ויום־יומי?

בְּכַרְמִיאֵל – בכ"פ בראש שמות עבריים לאחר אותיות וכל"ב

גָּדֵל או גּוֹדֵל? יָשֵׁן או יוֹשֵׁן?

דוגמה או דוגמא?

דתית או דתייה – סיומת ־ִית לעומת סיומת ־ִיָּה

הגיית הצירי המלא

היו"ד בפעלים מגזרת ל"י

הִכּיר ומַגיע, הֵבין ומֵביא

הן יִהְיוּ או הן תִּהְיֶינָה – נוכחות ונסתרות בעתיד ובציווי

העם החליט או העם החליטו – התאם לשמות קיבוציים

הפוך על הפוך – על הפכים בלשון

הפיסוק וכללי הפיסוק

ו' אחת או שתיים?

ו' ההיפוך

ו' החיבור במספרים

ו' החיבור לאחר פסיק ולאחר נקודה

חקלַאי וחקלָאִי – על הסיומות ־ַאי ו־אִי

חרדים וחרדיים, חילונים וחילוניים – סיומת ־ִים לעומת סיומת ־ִיִּים

ט' ות' במילים לועזיות

טען והטעין

יושב הראש או היושב ראש?

יחיד של רבים – ילדם או ילדיהם?

יַלְדָּה–יְלָדוֹת, שִׂמְלָה–שְׂמָלוֹת – על צורות הרבים של משקלי פַּעְלָה, פִּעְלָה

ישנתי או הייתי ישן? על המבנה היה + בינוני

כמה מילים יש בשפה העברית

לשאלת תעתיקם של שמות מדינות

מה בין משקל הַפְעָלָה למשקל אַפְעָלָה

מהי המילה הארוכה בעברית

מיהו או מי הוא? מהו או מה הוא?

מילים לועזיות – מתי להמיר בחלופות עבריות

מְכַּכֵב או מְכַכֵּב? – הגיית ב', כ' ופ' בפעלים גזורי שם

נטיית מילות היחס

ניקוד אותיות השימוש

נישואין ונישואים – על סיומת הרבים ־ִין

סיומת הרבים – בין קביעוּת להתרוצצוּת

סיומת נקבה לבעלות מקצוע וכדומה

עיקרי תורת הניקוד

על הניקוד

על מקף וקו מפריד

על ניקוד משקל פַּעְלָן

על שימושים שונים של סימן הגרש

עשרים שקל או עשרים שקלים?

עתיד בתפקיד ציווי

פנייה המיועדת לגבר וגם לאישה

פסוקית זיקה ממשיכה

פרק אחד עשר או פרק אחת עשרה?

צָהֳרַיִם, נָעֳמִי – הגיית קמץ לפני חטף קמץ

צורות הֶפְסֵק והֶקְשֵׁר

ציודים וקהלים – על ריבוי שמות קיבוציים