כ"א בטבת – יום הלשון העברית

ממשלת ישראל הכריזה על יום כ"א בטבת, הוא יום הולדתו של אליעזר בן-יהודה, יום הלשון העברית.
האקדמיה ללשון העברית מזמינה את המורים ואת התלמידים לציין יום זה בפעילות מיוחדת בתחום הלשון העברית ואף להכין לקראתו מיזמים כיתתיים ובית-ספריים.
לפניכם שפע של רעיונות ומקורות לפעילויות ומיזמים.

הצעות למיזמים

עברית – על שמה של לשוננו

רשימת מקורות לתלמידים ולמורים