מבחר תשובות

אתם שאלתם ואנחנו עונים

כאן תמצאו תשובות רבות של המזכירות המדעית על שאלות נפוצות וסוגיות בעברית.
חלקם מבוססים על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים וחלקם נכתבו במיוחד למדור זה.

מבחר התשובות ממשיך להתרחב כל העת – לשירות קהל המתעניינים.