היה היה

במדור זה מתפרסמות תעודות מארכיון האקדמיה על העברית המתגבשת.

ועד הלשון