מילים חדשות

אושר המילון למונחי איכות הסביבה (תשע"א, 2011)

אושר המילון למונחי התקשורת (תשע"ב, 2012)

אושרה רשימת מונחים גדולה בחקר החברה (סוציולוגיה) (טבת תשע"ו, דצמבר 2015)

אושרה רשימת שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף (תשע"ב, 2012)

אושרו מונחי כלי שיט, שמות מחלות צמחים ומילים בשימוש כללי (תשע"ג, 2013)

אושרו מונחים בטכנולוגיית המידע ובשימוש כללי והחלטות בדקדוק (ניסן תשע"ו, אפריל 2016)

אושרו מונחים בטכנולוגיית המידע ושמות בסדרת השפיראים (אייר תשע"ה, מאי 2015)

אושרו מונחים בתורת ההגה (בלשנות) ומונחים אחרים (תשע"ה, 2014)

אושרו מילים בשימוש כללי ועוד ענייני מינוח ודקדוק (תשע"ד, 2013)

אושרו מילים בשימוש כללי מתחום קרבת המשפחה (תשע"ה, 2014)

אושרו מילים ומונחים, וכן השימוש בצורות נקבה כגון רֹאשָׁה (תשע"ג, 2012)

יצא לאור מילון היין העברי (תשע"ג, 2012)

כוכב עברי נולד – שמות עבריים לאוראנוס ונפטון: אורון ורהב (תש"ע, 2009)

מונחי רפואה לביקורת הציבור (תשע"ב, 2011)

מונחי רפואת הלב, ענייני דקדוק ועוד אושרו באקדמיה (תשע"ג, 2013)

מונחים חדשים ברפואה ובטכנולוגיית המידע והחלטות בדקדוק (תשע"ד, 2014)

מילון חדש למונחי התחבורה היבשתית (תשע"ב, 2012)

מילונים חדשים בביטוח ובגאוגרפיה אנושית ומילים בשימוש כללי (טבת תשע"ז, ינואר 2017)

מילים חדשות בשימוש כללי: מעמת (דיבייט) וגלילור (קליידוסקופ) (תשע"ב, 2012)

מילים חדשות והחלטה בדקדוק (תשע"א, 2011)

עושים ספורט בעברית (תמוז תשע"ב, יולי 2012)

רשימות מונחים חדשות ברפואה ובטכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)