הודעות לעיתונות

מילים ומונחים חדשים והחלטות בדקדוק (כסלו תשע"ח, דצמבר 2017)

סיפורו של ארון ספרים ישן (אוקטובר, 2017)

השוויון המגדרי, הלשון העברית והאקדמיה (אוקטובר, 2017)

"ביאליק והעברית" – ערב עיון בחצר האקדמיה ללשון העברית (אלול תשע"ז, ספטמבר 2017)

פיענוח קטע של מגילה לא ידועה ממגילות קומראן המזכיר את עונשו של אדם הראשון (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

יצא לאור הכרך הראשון של המשנה על פי כתב יד קאופמן (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

תגובת המזכירות המדעית להערות הציבור על כללי הכתיב החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

כללי הכתיב המלא – הכללים החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

ישיבת מליאה חגיגית של האקדמיה בבית נשיא המדינה (סיוון תשע"ז, מאי 2017)

מילונים חדשים בביטוח ובגאוגרפיה אנושית ומילים בשימוש כללי (טבת תשע"ז, ינואר 2017)

תגובת האקדמיה על העיסוק התקשורתי בחלופה העברית לפריפריה (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

חלופה עברית לפריפריה (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

מה השאלות הנפוצות בענייני השפה העברית? (סיוון תשע"ו, יוני 2016)

אושרו מונחים בטכנולוגיית המידע ובשימוש כללי והחלטות בדקדוק (ניסן תשע"ו, אפריל 2016)

ועדה חדשה למונחי אפנה (אדר א' תשע"ו, פברואר 2016)

פרופ' משה בר־אשר בשיחה עם אודי אביסרור (שבט תשע"ו, פברואר 2016)

אתר מאגרים התעדכן והתעשר בחיבורים רבים (שבט תשע"ו, ינואר 2016)

בארץ העברית – התכנסות בבית נשיא המדינה לרגל יום העברית (טבת תשע"ו, ינואר 2016)

אושרה רשימת מונחים גדולה בחקר החברה (סוציולוגיה) (טבת תשע"ו, דצמבר 2015)

פרופ' משה בר־אשר בשיחה עם אהרן ברנע (תמוז תשע"ה, יוני 2015)

מי צריך מונחים בעברית? (סיוון תשע"ה, יוני 2015)

אושרו מונחים בטכנולוגיית המידע ושמות בסדרת השפיראים (אייר תשע"ה, מאי 2015)

"מילונים ומילונאים" – ערב עיון לזכר המילונאי אבן־שושן בהשתתפות חתן פרס ישראל ארז ביטון (תשע"ה, 2015)

יום העברית: ילדי ישראל יבחרו מילים אהובות (תשע"ה, 2014)

אושרו מילים בשימוש כללי מתחום קרבת המשפחה (תשע"ה, 2014)

אושרו מונחים בתורת ההגה (בלשנות) ומונחים אחרים (תשע"ה, 2014)

החלופון: מתכונת חדשה של יישומון האקדמיה (תשע"ד, 2014)

האקדמיה פועלת לביטול התכנית ללימודי משפטים באנגלית (תשע"ד, 2014)

הוקמה ועדה למונחי אדריכלות (תשע"ד, 2014)

מונחים חדשים ברפואה ובטכנולוגיית המידע והחלטות בדקדוק (תשע"ד, 2014)

אושרה הפרוגרמה של הקריה החדשה ללשון העברית בירושלים (תשע"ד, 2014)

אושרו מילים בשימוש כללי ועוד ענייני מינוח ודקדוק (תשע"ד, 2013)

האקדמיה מבקשת לדעת: כיצד אתם מכנים את בן הנין? (תשע"ד, 2013)

הועלתה גרסה מותאמת למכשירים חכמים של 'החלטות' ו'שאלות ותשובות' (תשע"ד, 2013)

מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט ביקר באקדמיה ללשון העברית (תשע"ד, 2013)

פרופסור זאב בן־חיים הלך לעולמו ביום ל' באב תשע"ג (6 באוגוסט 2013)

הוקמה ועדה למונחי המשפחה המשולבת והמשפחה החדשה (תשע"ג, 2013)

בחירות באקדמיה (תשע"ג, 2013)

גרסה חדשה של יישומון האקדמיה "החלופון" (תשע"ג, 2013)

אושרו מונחי כלי שיט, שמות מחלות צמחים ומילים בשימוש כללי (תשע"ג, 2013)

האקדמיה נרתמת לשיפור הניסוח של עורכי הדין בכתב ובעל פה (תשע"ג, 2013)

מונחי רפואת הלב, ענייני דקדוק ועוד אושרו באקדמיה (תשע"ג, 2013)

שיבושי הלשון בכריזה בתחבורה הציבורית (תשע"ג, 2013)

יצא לאור מילון היין העברי (תשע"ג, 2012)

מיזם "אמצו מילה" לציון מאה שנות מינוח (טבת תשע"ג, דצמבר 2012)

אושרו מילים ומונחים, וכן השימוש בצורות נקבה כגון רֹאשָׁה (תשע"ג, 2012)

החלטה היסטורית של ממשלת ישראל על הקמת בית ללשון העברית (תשע"ג, 2012)

האקדמיה חונכת יישומון חדש: החלופון (תשע"ג, 2012)

עושים ספורט בעברית (תמוז תשע"ב, יולי 2012)

פרס ראש הממשלה ללשון העברית לעמינדב דיקמן בכינוס הפתוח (תשע"ב, 2012)

מילון חדש למונחי התחבורה היבשתית (תשע"ב, 2012)

מילים חדשות בשימוש כללי: מעמת (דיבייט) וגלילור (קליידוסקופ) (תשע"ב, 2012)

מחאת האקדמיה על השימוש הגובר באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה (תשע"ב, 2012)

פרס האקדמיה לאהרן אפלפלד ולאבנר הולצמן (תשע"ב, 2012)

חברים חדשים באקדמיה (תשע"ב, 2012)