לוח השתלמויות

השתלמויות קרובות:

יום השתלמות לחובבי הלשון – חדש
יום ראשון, ז' באב תשע"ז (30 ביולי 2017)

>ימי השתלמות לחובבי הלשון – הכרטיסים אזלו
יום רביעי, כ"ה בתמוז תשע"ז (19 ביולי 2017)
יום שני, א' באב תשע"ז (24 ביולי 2017)
יום רביעי, ג' באב תשע"ז (26 ביולי 2017)

השתלמות תעודה בנושא התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר
י"ג באייר, 9 במאי, עד כ"ד בתמוז, 18 ביולי (עשרה מפגשים, 40 שעות)

סדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית: הוראת שפה זרה בכלל והוראת העברית בפרט בתקופתנו: תכנים ואמצעים דידקטיים
ימים ראשון עד חמישי, ז'–י"א בתמוז תשע"ז (30 ביולי – 3 באוגוסט 2017)

השתלמויות בעבר:

השתלמות בסיסית למשפטנים שרכשו את השכלתם המשפטית בערבית

השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים

השתלמות תעודה בנושא שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי

השתלמות תעודה לעובדי רשות מקרקעי ישראל