פרס האקדמיה

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם ציפורה וזאב בן־חיים זיכרונם לברכה יוענק אחת לשנתיים לחוקרים צעירים שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות הלשון.

לתקנון הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית בעבר

בשנים תשס"ט–תשע"ב הוענק פרס האקדמיה ללשון העברית בחקר הלשון העברית וספרותה על שם רוברט ומישל אסרף לחוקר בכיר או לסופר או למשורר בולט שהרימו תרומה חשובה בתחומם.
בשנת תשע"ד נקרא הפרס על שם זאב בן־חיים.

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשע"ה (ד"ר קרן דובנוב)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשע"ד (ד"ר יעל רשף)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשע"ב (הסופר אהרן אפלפלד)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשע"ב (פרופ' אבנר הולצמן)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשע"א (ד"ר עפרה תירוש-בקר)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשע"א (ד"ר יהודית הנשקה)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תש"ע (המשורר והמתרגם ד"ר רמי סערי)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשס"ט (פרופ' אהרן ממן)

נימוקי ועדת הפרס לשנת תשס"ט (פרופ' אלישע קימרון)