הקמת האקדמיה

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

בשנת תשי"ג (1953) הוקמה האקדמיה ללשון העברית על פי חוק וירשה את מקומו של ועד הלשון. "הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית" – שמטעמו פורסמה הכרזה שלפנינו בשנת תש"י או בסמוך לה –  הוקם בתשרי תש"ט כדי לגבש את ההצעות לקראת ייסודה של האקדמיה ללשון העברית ולהביאן לפני מליאת ועד הלשון. לחברי הוועד המכין נבחרו נשיאי ועד…
המשיכו לקרוא.

הודעה על התחרות הפומבית, עיתון "הבוקר", 12 בפברואר 1956

רעיון הבניין והקמתו

בשנת 1953 קיבלה הכנסת, בהסכמת כל חבריה, את החוק שהונח בו היסוד לפעולת האקדמיה ללשון העברית, והנותן סמכות עליונה למוסד בענייני הלשון העברית. לאחר קבלת החוק, התעורר הצורך באכסנייה למוסד העליון ללשון העברית, בפרט במרכז עבודתו בירושלים. עבודת המזכירות המדעית מצומצמת הייתה בתוך דירה קטנה של שלושה חדרים. מחסן לפרסומי האקדמיה היה מקום שכור, מנותק מן הלשכה.…
המשיכו לקרוא.

טקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה

טקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה נערך ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 במאי 1956. בטקס השתתפו חברי האקדמיה, שרי הממשלה, ראשי ההסתדרות הציונית בארץ ובתפוצות, באי כוח האוניברסיטה העברית ומוסדות מידע וכלכלה, נציגי הקרן האמריקאית למוסדות תרבות בישראל ואישי הציבור. פתח וניהל את הטקס נשיא האקדמיה ללשון העברית הפרופ' נ"ה טור־סיני. תמונות מטקס הנחת אבן היסוד (צילום: יהודה אייזנשטרק):

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית על שם שמחה-זאב ומלכה זלצמן בקרית האוניברסיטה העברית בירושלים נחתמה בטקס הנחת אבן-היסוד לבית האקדמיה ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 במאי 1956. בטקס השתתפו חברי האקדמיה, שרי הממשלה, ראשי ההסתדרות הציונית בארץ ובתפוצות, באי כוח האוניברסיטה העברית ומוסדות מידע וכלכלה, נציגי הקרן האמריקאית למוסדות תרבות בישראל ואישי הציבור.פתח וניהל את הטקס נשיא האקדמיה ללשון…
המשיכו לקרוא.

טקס חנוכת הבית, 27 במאי 1957

חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית

באייר תשי"ט (1959) חנכה האקדמיה את ביתה בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם בטקס רב רושם ובמעמד שר החינוך והתרבות זלמן ארן, חבר הכנסת משה שרת, ראש עיריית ירושלים גרשון אגרון, ראש עיריית תל-אביב חיים לבנון, נשיא האוניברסיטה פרופ' בנימין מזר. נשיא האקדמיה פרופ' נ"ה טור-סיני פתח את הטקס. מדבריהם בטקס חנוכת הבית: "הספרות העברית למקורותיה ולדורותיה רבים…
המשיכו לקרוא.

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

על שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית

בהיכנס האקדמיה ללשון העברית לשנתה השישים אנחנו מפרסמים כאן מסמכים ומאמרים שדנים בין היתר בשאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית. ארכיון המדינה פרסם באלול תשע"ב (אוגוסט 2012) תעודות בנושא "האם יימצא שם עברי לאקדמיה ללשון העברי". עתה אפשר לראות את המסמכים בתיק הארכיון "ועדת הלשון העברית בא"י…
המשיכו לקרוא.