הקמת האקדמיה

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית הוקם בתשרי תש"ט כדי לגבש את ההצעות לקראת ייסודה של האקדמיה ללשון העברית ולהביאן לפני מליאת ועד הלשון. הוועד פרסם כרזה שבה קרא לאזרחים להצטרף חברת "ידידי האקדמיה ללשון העברית".
המשך קריאה נעימה >>

רעיון הבניין והקמתו

עם ייסוד האקדמיה התעורר צורך דחוף להקים את בית האקדמיה. כאן מסופר על הקמת בית האקדמיה בקריית האוניברסיטה בגבעת רם, על התורמים לבניין, על האדריכלים ועל הבונים .
המשך קריאה נעימה >>

האדריכלים והקבלנים של בית האקדמיה מעיינים בתוכניות הבנייה.

הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה

טקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה נערך ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 במאי 1956. בטקס השתתפו חברי האקדמיה ואישי ציבור רבים מן הממשלה, מן ההסתדרות הציונית, מן האוניברסיטה, מן הקרן האמריקאית למוסדות תרבות בישראל ועוד.
המשך קריאה נעימה >>

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית על שם שמחה־זאב ומלכה זלצמן בקריית האוניברסיטה העברית בירושלים נחתמה בטקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 במאי 1956.
המשך קריאה נעימה >>

חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית

באייר תשי"ט (1959) חנכה האקדמיה את ביתה בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם בטקס רב רושם ובמעמד אישי ציבור רבים.
המשך קריאה נעימה >>

על שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית

שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית העסיקה את אנשי ועד הלשון ואת הגורמים בממשלה שהיו מעורבים בייסוד האקדמיה. על הוויכוחים בסוגיה זו אפשר לקרוא במסמכים מארכיון המדינה, בחלקים מספרו של נתן אפרתי "העברית בראי המדינה" ובמקורות נוספים.
המשך קריאה נעימה >>