מחדשי העברית בְּבוּלֵי ישראל

ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית בבולי ישראל
באדיבות דואר ישראל, השירות הבולאי והתאחדות בולאי ישראל.

בול מיוחד של ועד הלשון

מאה שנים לייסוד ועד הלשון העברית

ראשיתו של ועד הלשון בחברת "שפה ברורה" שהוקמה בשנת תר"ן (1889) בירושלים ביזמת אליעזר בן־יהודה ועוד אישים ירושלמים. במלאות מאה שנה להקמת הוועד הונפק בול מיוחד.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשוררת לאה גולדברג על בול דואר ישראל

דיוקן המשוררת לאה גולדברג

חברת האקדמיה לאה גולדברג, תרע"א (1911) – תש"ל (1970), חברה יועצת משנת תשי"ט, הייתה חברת הוועדה למילים בשימוש כללי.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשורר אברהם שלונסקי על בול דואר ישראל

דיוקן המשורר אברהם שלונסקי

תאריך ההופעה: 11 בפברואר 1996 אברהם שלונסקי, ה' באדר ב' תר"ס (1900) – ט"ז באייר תשל"ג (1973) נבחר לחבר האקדמיה בט"ז בסיוון תשי"ח. היה חבר ועד הלשון משנת תש"ו, חבר ועד המינוח וחבר הוועדות למונחי זואולוגיה ומטאורולוגיה והוועדה ללשון העיתונים. אברהם שלונסקי, יליד קריוקוב שבאוקריינה, נשלח לארץ בהיותו בן 13 ללמוד בגימנסיה הרצלייה, וחזר לרוסיה סמוך…
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הסופר חיים הזז על בול דואר ישראל

דיוקן הסופר חיים הזז

חבר האקדמיה חיים הזז, תרנ"ח (1898) – תשל"ג (1973), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, נבחר לחבר־כבוד בסיוון תשכ"א. נמנה עם מנסחי חוק האקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשורר אורי צבי גרינברג על בול דואר ישראל

דיוקן המשורר אורי צבי גרינברג

חבר האקדמיה המשורר אורי צבי גרינברג, תרנ"ז (1896) – תשמ"א (1981), נבחר לחבר בתמוז תשי"ט. היה חבר ועד הפרסומים.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הסופר ש"י עגנון על בול דואר ישראל

דיוקן הסופר ש"י עגנון

חבר האקדמיה הסופר שמואל יוסף עגנון, תרמ"ח (1888) – תש"ל (1970), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, היה חבר ועד הלשון משנת תרפ"ו.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הסופר יהודה בורלא על בול דואר ישראל

דיוקן הסופר יהודה בורלא

חבר האקדמיה יהודה בורלא, תרמ"ו (1886) – תש"ל (1969), נבחר לחבר־יועץ בכסלו תשט"ו, נבחר לחבר־כבוד בסיוון תשכ"ז.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי על בול דואר ישראל

דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי

המשורר שאול טשרניחובסקי, תרל"ה (1875) – תש"ד (1943), חבר ועד הלשון משנת תרפ"ג.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן הפרופ' יוסף גדליהו קלוזנר על בול דואר ישראל

דיוקן פרופ' יוסף קלוזנר

חבר האקדמיה פרופ' יוסף קלוזנר, תרל"ד (1874) – תשי"ט (1958), נבחר לחבר בכסלו תשי"ד, היה חבר ועד הלשון משנת תר"ף, ומשנת תש"ב מנשיאי ועד הלשון.
המשך קריאה נעימה >>

עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק על בול ומעטפה דואר ישראל

עשרים וחמש שנים לפטירתו של חיים נחמן ביאליק

המשורר והסופר חיים נחמן ביאליק, תרל"ג (1873) – תרצ"ד (1934), היה חבר ועד הלשון ונשיאו משנת תרפ"ד (1924).
המשך קריאה נעימה >>

מאה שנה להולדת אליעזר בן יהודה - על בול ומעטפה דואר ישראל

מאה שנה להולדת אליעזר בן־יהודה

אליעזר בן־יהודה, תרי"ח (1858) – תרפ"ג (1922), מייסד ועד הלשון העברית ונשיא הוועד עד מותו.
המשך קריאה נעימה >>

אותיות האל"ף-בי"ת על בול ומעטפה של דואר ישראל

אותיות האל"ף־בי"ת

בסדרה עשרים ושניים בולי אותיות האל"ף־בי"ת, חמישה בולי אותיות סופיות ובול אל"ף־בי"ת.
המשך קריאה נעימה >>

דיוקן המשוררת נעמי שמר על בול דואר ישראל

דיוקן המשוררת נעמי שמר

חברת האקדמיה המשוררת נעמי שמר, תר"ץ (1930) – תשס"ד (2004), נבחרה לחברה בשנת תש"ס.
המשך קריאה נעימה >>