מתאמנים בכתיב המלא

רוצים לשפר את השליטה בכללי הכתיב המלא?
כאן תוכלו להתאמן בכמה מן הכללים.

כתיב מלא – וי"ו המציינת העיצור

כתיב מלא – יו"ד המציינת עיצור