מסע בזמן

העבודה במילון ההיסטורי מזמנת פעמים רבות אפשרות לחקור את דרכי התהוותהּ של מילה (או צירוף מילים), את גלגולי המשמעות והשינויים הצורניים שחלו בהּ ואת השינויים בהגייתהּ.

מדור זה מאפשר הצצה לשולחנם של חוקרי המילון, ומתפרסמים בו – להנאת הציבור – קטעים קצרים המבוססים על עבודתם.

"מאור עיניים" לעזריה די רוסי

אין מזל קַשָּת לישראל

בית הנהלול

מה מקורה של המילה 'עכשיו'?

מה משמעותה של המילה 'עטין'?

מונחים דקדוקיים בחיבורים קראיים ביזנטיים מהמאה האחת־עשרה

ממתי מאמתים בעברית?

מִצְמוּץ מים

משבר בשלוש מערכות

מתתיהו הכוהן הגדול – האומנם?

שיבוץ מילים יווניות בחיבורים קראיים ביזנטיים

תרי"ג מצוות – פיוט 'אזהרות' לחג השבועות