החוקרים

מפעל המילון ההיסטורי הוא מפעל מחקר קולקטיבי ייחודי מסוגו במדעי הרוח. שותפים בו חוקרי הלשון העברית שהתמחו בתחומים שונים בה, וכן מומחים לספרות, לתלמוד וללשונות הנוגעות לטקסטים המעובדים. כל טקסט שמעובד במפעל המילון עובר כמה חוקרים, וכל אחד מהם תורם מידיעותיו וממומחיותו.

מאגר הקונקורדנציות הגדול של מפעל המילון ההיסטורי הוא אפוא פרי עבודתם המשותפת של דורות של חוקרים שטרחו בו מאז שנת תשי"ט (1959) ושל עשרות החוקרים הממשיכים לבנות אותו בימים אלו. ברשימת החוקרים היום:

החוקרים

בנימין אליצור

ראש המדור לספרות העתיקה עובד באקדמיה משנת תש"ם (1979) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: פסיקתא רבתי – פרקי מבוא, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ט תואר שני: מנהגי הקריאה וההפטרה של בני ארץ ישראל בשבתות מצוינות ובחגים, האוניברסיטה העברית בירושלים, סיוון תשמ"ה פרסומים פרסומים מדעיים "מגלגולי העתקותיו…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

חנן אריאל

המדור לספרות הרבנית עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2008) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם, בהדרכת פרופ' יוחנן ברויאר (בהכנה) תואר שני:  השפעת הארמית על העברית של מגילות קומראן הלא־מקראיות – עיונים במורפולוגיה ובעניינים נבחרים בתחביר, האוניברסיטה העברית בירושלים, בהדרכת…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

בתיה בזק

המדור לספרות העת החדשה עובדת באקדמיה משנת תשס"א (2001) חיבור לקבלת תואר תואר שני:  קווים תחביריים ומורפולוגים בשני חיבורים של יוסף קלוזנר (1958–1874) – שפת עבר – שפה חיה: "לתחית שפתנו: על פי דרכי המדעים החדשים ויסודותיהם" (1891, תרנ"ו, קראקא, מהדורה ראשונה); הלשון העברית – לשון…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

גבריאל בירנבאום

כותב הערכים וחבר מערכת המילון ההיסטורי חיבורים לקבלת תואר תואר שני: יידוע השם בלשון המשנה לפי כתב־יד קאופמן, יוהנסבורג תשמ"ג תואר דוקטור: פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה, אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן תשנ"ד רשימת פרסומים מדעיים ספר לשון המשנה בגניזת…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

איילת בצלאל-הראל

המדור לספרות הגאונים עובדת באקדמיה משנת תש"ס (2000) חיבור לקבלת תואר תואר שני: עיונים בלשונו של שלמה גאון בן יהודה, האוניברסיטה העברית בירושלים (תשס"ה)

החוקרים

אמיר געש

ראש המדור לספרות התרגומים מערבית עובד באקדמיה משנת תשע"ב (2012) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: התפתחותה של סופית הנקבה הפרוטו־שמית at- בשם ובפועל בלהגים נאו־ערביים בני־ימינו (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2010, בהנחיית פרופ' סימון הופקינס) תואר שני: שימושי התנוין בלהג של שמר (האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004,…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

גבי דיכטר

המדור לספרות העת החדשה עובד באקדמיה משנת תשנ"ג (1993)

החוקרים

יאיר האס

המדור לספרות רבנית עובד באקדמיה משנת תשע"ה (2014) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: מודעות ויחס ל"כפל ענין במלות שונות" כתופעה אופיינית לסגנון המקראי בפרשנות המקרא היהודית בימי הביניים תואר שני: סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה לאור תפיסתו את מהות התורה פרסומים נבחרים "היחס ל'כפל…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

אורי הולצמן

המדור לספרות הרבנית עובד באקדמיה משנת תשע"ב (2012)

החוקרים

אפרים הלבני

המדור לספרות הגאונים עובד באקדמיה משנת תשנ"ו (1996) חיבור לקבלת תואר תואר דוקטור: כללי פסק ההלכה בתלמוד, תשנ"ט פרסומים מדעיים נבחרים ספרים: כללי פסק ההלכה בתלמוד (עבודת הדוקטור), לוד תשנ"ט בין האיש לאישה: הבחנות בין גברים לנשים בהלכה, ירושלים תשס"ז התחינה והקריאה לחי עולמים: עיונים בתפילה…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

קורדליה הסטרמן

ביבליוגרפיה למפעל המילון ההיסטורי עובדת באקדמיה משנת תשנ"ג (1993) פרסומים מדעיים נבחרים "'מבני' (= *מְבַנַּי) – צורה דקדוקית 'חדשה' בארמית של יֵב" לשוננו נז (תשנ"ג), עמ' 15-7 רשימה ביבליוגרפית לכתביו של מרדכי וילנסקי, בתוך: במעגלי חסידים, קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, עורכים: ע'…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

יונתן חפץ

המדור לספרות העת החדשה עובד באקדמיה משנת תשס"ו (2006)

החוקרים

אלכסיי יודיצקי

המדור לספרות העתיקה עובד באקדמיה משנת תשס"ט (2009) פרסומיים מדעיים נבחרים ספר דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, ירושלים תשע"ז (344 עמודים) עבודת דוקטור דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, עבודת דוקטור בהנחיית פרופ' א' קימרון, באר שבע תשס"ז מאמרים בקובצי מאמרים "חידושים בעקבות מחקריו של בעל היובל",…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

דורון יעקב

המדור לספרות התרגומים מערבית עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2007) עובד במילון ההיסטורי משנת תשע"ה (2015) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: מסורת הלשון שבפי יהודי דרום תימן (קהילות שרעב ועדן): תורת ההגה של העברית ותצורת שם העצם בלשון המשנה, בהדרכת משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשע"ג…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

ירון לישע

המדור לספרות העתיקה עובד באקדמיה משנת תשנ"ט (1999) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור:  העברית בהלכות פסוקות לפי כתב יד ששון 263 (אוניברסיטת בר־אילן, 2017 בהנחיית פרופ' מיכאל ריז'יק) תואר שני:  עיונים בפועל העברי של הלכות פסוקות ע"פ כ"י ששון 263 (האוניברסיטה העברית, 2007 בהנחיית פרופ'…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

אורי מלמד

המדור לספרות העתיקה עובד באקדמיה משנת תשמ"ט (1989) חיבור לקבלת תואר תואר דוקטור: אוצר המילים בתרגומים העבריים לפירוש המשנה לרמב"ם (סדר זרעים), בהנחיית פרופ' דוד טנא ופרופ' משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים רשימת פרסומים מאמרים: עם ד"ר רינה לוין מלמד, "הרבנית אסנת – ראש הישיבה…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

דינה סוקול

המדור לספרות הרבנית עובדת באקדמיה משנת תשע"ז (2017)

החוקרים

יעקב עציון

המדור לספרות הרבנית עובד באקדמיה משנת תשע"ב (2012) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור:  קדושתאות הדותהו לכ"ד משמרות הכהונה, ולשונן (אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע"ח, בהנחיית פרופ' יוסף יהלום ופרופ' דניאל סיון) תואר שני: קדושתאות הדותהו למשמרות חופה וישבאב (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשע"ג) עבודה אקדמית נוספת…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

דוד פריבור

המדור לספרות הרבנית עובד באקדמיה משנת תש"ע (2010) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: השדה הסמנטי של הקניין בעברית הקלאסית: מחקרים סמנטיים ולקסיקון" (אוניברסיטת בר־אילן; מנחה: פרופ' ש' שרביט) תואר שני: ארבעה משקלים שמניים בלשון המשנה – קַטָּל, קַטָּלָה, קְטִלָּה, קְטֻלָּה (האוניברסיטה העברית; מנחה: פרופ' מ'…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

יחיאל קארה

ראש המדור לספרות הגאונים עובד באקדמיה משנת תשל"א (1971) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי – מחקרים בלשונם הארמית תואר שני: כתב יד אנלאו 271 למסכת פסחים – הכתיב והפועל השלם (האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ו) פרסומים מדעיים ספרים כתבי היד…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

דורית קדרי-דוידוב

המדור לספרות העת החדשה עובדת באקדמיה משנת תשנ"ח (1998) חיבור לקבלת תואר תואר שני:  הצירופים השמניים בספרות העיונית בתקופת ההשכלה (האוניברסיטה העברית, תשס"ג, בהנחיית פרופ' ש' פסברג) עבודה אקדמית נוספת מרצה למיומנויות כתיבה וקריאה באוניברסיטה העברית ובמכללת עזריאלי

החוקרים

דורון רובינשטיין

מרכז המדור לספרות העת החדשה עובד באקדמיה משנת תשנ"ו (1996) חיבור לקבלת תואר שני פרמטרים להבחנה בין סוגות כתיבה: עיון השוואתי במשפטי תוכן משועבדים בלשון העיתונות (בהנחיית חיים ברוך רוזן, אוניבסיטת תל אביב תשנ"ז) פרסומים מדעיים נבחרים עיון בנוסח, באוצר המילים ובתחביר של תרגומי נאום…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

יהונתן גיל רוסן ממן

המדור לספרות התרגומים מערבית עובד באקדמיה משנת תשע"ז (2017) חיבור לקבלת תואר תואר שני:  מערכת הפועל בתרגום יהודה אבן תיבון לספר הכוזרי על פי המאמר הראשון (בהכנה)  

החוקרים

מיכאל ריז'יק

המדור לספרות העת החדשה פרסומים מדעיים "לשון חז"ל במחזורים איטלקיים מימי הביניים", בתוך: עיונים בלשון חכמים, תקצירי ההרצאות לסדנה על הנושא "דקדוק לשון חכמים ומילונה", ירושלים תשנ"ו, עמ' 107-103 "הערות למערכת המשקלים של לשון המשנה על פי כתב יד פאריס 329-328", מסורות ט-י-יא (ספר היובל…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

נורית שובל דודאי

המדור לספרות העתיקה: חקר המילים השאולות מיוונית ומלטינית עובדת באקדמיה משנת תשס"ז (2007) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: מ' אנטוניוס 'טריומוויר', כתבים, פרגמנטים ועדויות מלווים במבוא ופירוש (בהנחיית פרופ' יוסף גייגר, האוניברסיטה העברית בירושלים) תואר שני: קדמוניות רומא בדברי הימים לאמיאנוס מארקלינוס (האוניברסיטה העברית בירושלים)…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

אריאל שוה

ראש המדור לספרות הרבנית עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2008) חיבורים לקבלת תואר תואר דוקטור: "העברית של רש"י על פי כתבי יד נבחרים של הפירוש לתורה" (האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ז, בהדרכת פרופ' משה בר־אשר) תואר שני: "לשון השירה העברית בתלמוד הבבלי" (האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ט, בהדרכת…
המשך קריאה נעימה >>

החוקרים

חנה שויקה

המדור לספרות הגאונים עובדת באקדמיה משנת תשע"ה (2015) תואר שני:  מסלול ללא תזה (החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית, תשנ"א)

החוקרים

רות שטרן

המדור לספרות הגאונים עובדת באקדמיה משנת תשס"ח (2008) חיבור לקבלת תואר תואר שני:  מגמות והתפתחויות במערכת הפועל של העברית החדשה לפי עיתוני הפועל הצעיר בשנים 1907‑1951 (האוניבסיטה העברית בירושלים, תשע"ו, בהנחיית פרופ' יעל רשף) עבודה אקדמית נוספת מכללת דוד ילין

החוקרים

סיני תוראן

המדור לספרות הרבנית עובד באקדמיה משנת תש"ע (2010) חיבור לקבלת תואר תואר דוקטור: הפרק השלישי ("אלו הן הלוקין") של מס' מכות מן התלמוד הבבלי – מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי (בהנחיית פרופ' שמא יהודה פרידמן, בית המדרש לרבנים באמריקה) פרסומים מדעיים "פרקי מבוא לתולדות הפיסוק…
המשך קריאה נעימה >>