החוקרים

מפעל המילון ההיסטורי הוא מפעל מחקר קולקטיבי ייחודי מסוגו במדעי הרוח. שותפים בו חוקרי הלשון העברית שהתמחו בתחומים שונים בה, וכן מומחים לספרות, לתלמוד וללשונות הנוגעות לטקסטים המעובדים. כל טקסט שמעובד במפעל המילון עובר כמה חוקרים, וכל אחד מהם תורם מידיעותיו וממומחיותו.

מאגר הקונקורדנציות הגדול של מפעל המילון ההיסטורי הוא אפוא פרי עבודתם המשותפתת של דורות של חוקרים שטרחו בו מאז שנת תשי"ט (1959) ושל עשרות החוקרים הממשיכים לבנות אותו בימים אלו. ברשימת החוקרים היום:

אורי מלמד

איילת בצלאל-הראל

אלכסיי יודיצקי

אמיר געש

אסתר הבר

אפרים הלבני

אריאל שוה

גבי דיכטר

גבריאל בירנבאום

דוד פריבור

דורון יעקב

דורון רובינשטיין

דורית קדרי-דוידוב

יאיר האס

יונתן חפץ

יחיאל קארה

יעקב עציון

ירון לישע

מיכאל ריז'יק

נורית שובל דודאי

סיני תוראן

קורדליה הסטרמן

רות שטרן

בנימין אליצור

בתיה בזק