ישיבה שן

י"ב באייר תשע"ז, 8 במאי 2017

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כללי הכתיב החדשים