ישיבה שמז

י"ג במרחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כללי הכתיב החדשים