ישיבה שמה

ג' בניסן תשע"ו, 11 במארס 2016

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.2.1 א. דין התנועה שלפני סיומת ־ָן

כלל ח – משקל פַּעָל ומשקל פָּעוֹל

חָסָךְ