ישיבה שך

א' באדר ב תשע"א, 7 במארס 2011

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

גּוֹלֵל, גּוֹלָל

סוֹרֵג, סוֹרָג

שׁוֹבֵר, שׁוֹבָר