ישיבה שיד

ד' בסיוון תש"ע, 17 במאי 2010

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. נפרד או נסמך במספר המונה

ד. המספר המעורב

ו. יידוע שם המספר