ישיבה רעב

כ"ו בניסן תשס"ג, 28 באפריל 2003

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל א – משקל פֶּעֶל

כלל ו – שמות המסתיימים ב־ֶה